Opstartevent ‘Limburg STEM’t af!’ – 8ste editie

De 8ste editie van ‘Limburg STEM’t af!’ is op vrijdag 13 oktober 2023 officieel van start gegaan in Thor Central Genk!
13 enthousiaste straffe teams staan klaar om uitdagende projecten te realiseren dit schooljaar. We beleefden een boeiende kick-off met pitches van alle straffe teams, een woordje van onze voorzitter, een muzikaal intermezzo van Simon De Bauw en de voorstelling van onze gloednieuwe branding. Liesbeth Schraepen (RTC Limburg) presenteerde een inspirerend aanbod van iSTEM en sloot het algemene gedeelte af met ‘Limburg STEM’t af!’ in een notendop. We mogen dit schooljaar maar liefst 8 nieuwe projectleiders (van scholen) en 11 nieuwe partners (ondernemingen, zorginstellingen, kennisinstellingen, hogescholen en/of universiteiten) verwelkomen in onze community. Er werken 133 leerlingen aan een maatschappelijk relevant project waarvan 14 leerlingen uit de A-finaliteit, 85 leerlingen uit de D-finaliteit en 34 leerlingen uit de D/A-finaliteit. Stijn Scholts leidde alles in goede banen.

Dit jaar werken de verschillende teams samen met diverse ondernemingen, waaronder zorginstellingen, kennisinstellingen, hogescholen en/of universiteiten. Het thema van dit jaar is ‘Grenzen verkennen en verleggen’, met duurzaamheid als rode draad doorheen alle projecten. Binnenkort lichten we elk project uitgebreid uit op onze sociale media kanalen.

Eind mei 2024 zullen de leerlingen hun leerprocessen en gerealiseerde projecten voorstellen.

Je kan alle 13 projecten bekijken via deze link.

‘Limburg STEM’t af!’ – slotevent

Op vrijdag 2 juni 2023 vond het slotevent van de 7de editie van ‘Limburg STEM’t af!’ plaats in Thor Central Genk!
Allereerst willen we alle 12 straffe teams feliciteren met hun harde werk om hun project tot een goed einde te brengen. De namiddag startte met een doorschuifsysteem waar de genodigden in groepjes de verschillende prototypes en de leerprocessen konden ontdekken. Stijn Scholts leidde alles in goede banen. Na het doorschuifsysteem namen we met z’n allen plaats het auditorium. Er werden 2 gerealiseerde video’s voorgesteld. De video van de leerlingen rond de 21ste eeuwse vaardigheden werd als eerste getoond. Hierna volgde een video met de ervaringen van de partners binnen ‘Limburg STEM’t af!’. Een welkomst- en dankwoordje van onze voorzitter Dhr. Bijnens, kon hierbij niet ontbreken. Als verrassing werden de leerlingen nog digitaal toegesproken door Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. Dank je wel!
We eindigden ons slotevent met een hapje en een drankje, met op de achtergrond liedjes gespeeld door The Simon Collective. De leerlingen kregen ook een bekroningsattest voor inzet en samenwerking overhandigd door onze voorzitter, Dhr. Bijnens, want zij zijn ware Limburgse technologische talenten.
Graag willen wij de scholen en partners nogmaals bedanken voor de fantastische samenwerkingen!

Opstartevent 7de editie ‘Limburg STEM’t af!’

Meer dan 100 leerlingen uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs in Limburg stelden op 18 oktober 2022 aan ondernemingen en scholen hun projecten voor die ze dit schooljaar willen ontwikkelen. De 7de editie van ‘Limburg STEM’t af!’, vond plaats in Casino Modern Genk. Het thema van deze editie is ‘Van exploratie tot innovatie’.
Jongeren krijgen de kans om tijdens het hele schooljaar aan projecten te werken samen met ondernemingen waaronder zorginstellingen.  Met ‘Limburg STEM’t af!’ wilt RTC Limburg i.s.m. verschillende partners de leerlingen de kans geven om zichzelf nog meer te ontplooien en zich zo goed mogelijk klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.  Zoals vorig schooljaar, focussen de straffe teams zich op de verschillende transitiegebieden. Op vraag van leraren is er dit schooljaar wel een nieuw thema toegevoegd, Welzijn & Welbevinden. Eind mei 2023 zullen de leerlingen hun leerprocessen en gerealiseerde projecten voorstellen.

Je kan alle 12 projecten bekijken via deze link.

‘Limburg STEM’t af!’ slotevent – vrijdag 3 juni 2022

De 6de editie van ‘Limburg STEM’t af!’ was er weer eentje om in te kaderen!

Op vrijdag 3 juni 2022 stelden de 11 straffe teams trots hun maatschappelijk uitdagend project voor waar ze gedurende het schooljaar samen met ondernemingen aan werkten. Nadat alle genodigden toegekomen waren, werden ze verdeeld in 4 groepen a.d.h.v. gekleurde bolletjes. Kort daarna kon het doorschuiven beginnen! Dit verliep als een geoliede machine onder begeleiding van Stijn Scholts. De straffe teams toonden hun prototypes en vertelden de genodigden over hun leerervaringen.

Na het doorschuifsysteem namen we met z’n allen plaats in zal 10 van de Euroscoop in Genk. Er werden 2 gerealiseerde video’s voorgesteld. De video van de leerlingen rond de 21ste eeuwse vaardigheden werd als eerste getoond. Hierna volgde een video met de ervaringen van de partners binnen ‘Limburg STEM’t af!’. Een welkomst- en dankwoordje van onze voorzitter Dhr. Bijnens, kon hierbij niet ontbreken.

We eindigden ons slotevent met een hapje en een drankje waar ruimte was om ervaringen te delen en om met een nieuwsgierige neus extra vragen te gaan stellen bij de verschillen projecten. De leerlingen kregen een bekroningsattest voor inzet en samenwerking overhandigd door onze voorzitter, Dhr. Bijnens, want zij zijn ware Limburgse technologische talenten.

Proficiat aan alle straffe teams, jullie zijn toppers!

Graag willen wij de scholen en partners nogmaals bedanken voor de fantastische samenwerkingen.

Benieuwd naar hoe de dag eruit zag? Bekijk dan zeker onze foto’s en video’s!

Kick-off ‘Limburg STEM’t af!’ – 15 oktober 2021

Op 15 oktober hebben 12 nieuwe straffe teams van ‘Limburg STEM’t af!’ hun project gepitcht voor het publiek in Thor Central in Genk. De projecten focussen zich allemaal op de verschillende transitiegebieden. Leerlingen én leraren worden uitgedaagd om samen met ondernemingen, waaronder zorginstellingen, te werken en toekomstgericht leren mee vorm te geven. Dit doen ze zowel binnen als buiten de klas. Het is aangenaam om te zien hoe de talenten van de jongeren elkaar mooi aanvullen. Bekijk de projecten hier.

Vervolg traject Teacher Design Teams

Op 1 maart 2021 was er een tweede sessie van de Teacher Design Teams. Ondanks dat niet iedereen aanwezig kon zijn, was het toch een boeiende sessie. De focus lag op ‘Hoe kan een inhoudstafel van een STEM-project eruit zien?’ en ‘Hoe evalueer je STEM-projecten?’.

Opstart traject Teacher Design Teams

Ieder team binnen ‘Limburg STEM’t af!’ werkt aan een uitdagend project. Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject Teacher Designs Teams, deelnemende leraren waren erg positief over de eerste dag. Omwille van corona hebben we het traject toen on hold gezet. Dit jaar starten we opnieuw. We geven leraren van vorig en dit schooljaar de kans om in te stappen in dit leertraject.

De cel iSTEM biedt een cursus aan voor leraren die in teamverband STEM-materiaal willen ontwikkelen. De bedoeling is om de instappende teams op weg te helpen met de praktische aanpak van de ontwikkeling van STEM-materiaal, waarin de leerdoelen en inhouden op elkaar afgestemd worden.

We hadden een opstartmoment op vrijdag 8 januari 2021. Er volgt snel een vervolg!

Opstartmoment projecten ‘Slim Wonen en Leven’

Op 26 november was er een opstartmoment, voor de scholen die werken aan een project in het transitiegebied ‘slim wonen en leven’. Het zijn stuk voor stuk mooie projecten, die een meerwaarde vormen in onze samenleving. Bart Jacobs van UCCL, heeft per project concrete tips gegeven waarmee men aan de slag kan. En we zijn zeer blij dat Bart Jacobs het peterschap opnieuw op zich neemt.

Teacher Design Teams – traject

Scholen zijn bezig met STEM. De kracht van STEM is dat er interdisciplinair, interactief en geïntegreerd wordt gewerkt. Alle componenten zijn belangrijk. De vraag is hoe breng je STEM in de klas?

De cel ISTEM biedt een cursus aan voor leraren die in teamverband STEM-materiaal willen ontwikkelen. De bedoeling is om de instappende teams op weg te helpen met de praktische aanpak van de ontwikkeling van STEM-materiaal, leerdoelen en inhouden worden op elkaar afgestemd.

Om STEM interactief en interdisciplinair te maken zijn verschillende invalshoeken, opleidingsprofielen en inhoudelijke achtergronden nodig. Het werkt het best met een divers team van leraren.

In samenwerking met:

Projectmanagement – traject

Elk straf team werkt aan een maatschappelijk relevante opdracht, waar verschillende partners bij betrokken worden, interne collega’s op school, maar ook externe samenwerkingspartners zoals bedrijven, (zorg)instellingen en/of andere partners.

Uit ervaring weten we dat het niet evident is om de focus op het leerproces te houden, maar ook te landen met een eindresultaat waar je als school trots op kan zijn.

In de workshops krijgen de leraren een kader aangereikt en kunnen ze aan de slag aan de hand van de bekommernissen en knelpunten die zich voordoen om hun project tot een goed einde te brengen.

In samenwerking met: