Projectmanagement – traject

Elk straf team werkt aan een maatschappelijk relevante opdracht, waar verschillende partners bij betrokken worden, interne collega’s op school, maar ook externe samenwerkingspartners zoals bedrijven, (zorg)instellingen en/of andere partners.

Uit ervaring weten we dat het niet evident is om de focus op het leerproces te houden, maar ook te landen met een eindresultaat waar je als school trots op kan zijn.

In de workshops krijgen de leraren een kader aangereikt en kunnen ze aan de slag aan de hand van de bekommernissen en knelpunten die zich voordoen om hun project tot een goed einde te brengen.

In samenwerking met: