Opstart traject Teacher Design Teams

Ieder team binnen ‘Limburg STEM’t af!’ werkt aan een uitdagend project. Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject Teacher Designs Teams, deelnemende leraren waren erg positief over de eerste dag. Omwille van corona hebben we het traject toen on hold gezet. Dit jaar starten we opnieuw. We geven leraren van vorig en dit schooljaar de kans om in te stappen in dit leertraject.

De cel iSTEM biedt een cursus aan voor leraren die in teamverband STEM-materiaal willen ontwikkelen. De bedoeling is om de instappende teams op weg te helpen met de praktische aanpak van de ontwikkeling van STEM-materiaal, waarin de leerdoelen en inhouden op elkaar afgestemd worden.

We hadden een opstartmoment op vrijdag 8 januari 2021. Er volgt snel een vervolg!