Eindvideo

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Kevin Bertho, Robin Declercq
T. 011 52 00 37
M. Kevin.bertho@donboscohelchteren.be
M. Robin.declercq@donboscohelchteren.be

Een eenvoudige windmolen voldoet niet aan de veiligheidseisen wegens de mogelijkheid van op hol slaan bij hevige wind. Daarom willen we een windmolen maken met draaibare wieken, die uit de wind geplaatst kunnen worden. Hiermee wordt energie opgewekt voor oplaadbare fietsen en de elektrische kart.

Dit project is klas- en afdelingsoverstijgend, tussen de afdelingen Elektriciteit, Elektronica en Mechanica. Voor externe samenwerking hopen we te kunnen leren van professionele bedrijven uit de buurt zoals Fluentis, Vestas en ZF Wind Power.


Windenergie behoorde al langer tot onze wensen, zeker vanuit didactisch oogpunt. Echter, een eenvoudige windmolen voldeed niet aan de veiligheidseisen van een schoolgebouw. Met dit project willen we leerlingen laten kennismaken met de principes van een ‘echte’ windmolen, rekening houdend met alle veiligheidseisen.


Door op bezoek te gaan bij de bedrijven uit deze sector en met die kennis aan de slag te gaan willen we de leerlingen die rechtstreeks betrokken zijn, hun kennis in praktijk laten omzetten. Daarnaast willen we ook andere leerlingen uit de school laten kennismaken met de principes van groene energie.