EINDVIDEO

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Ellen Cochet | T. 0478 77 64 24 | M. Ellen.cochet@ktalanaken.be
Marcello Londero | T. 0470 86 60 82 | M. Marcello.londero@ktalanaken.be

Wij willen graag in het woonzorgcentrum 3 Eiken in Lanaken de gang naar de snoezeltuinkamer zo inrichten dat mensen met gevorderde dementie zich aangetrokken voelen tot deze ruimte. De keuze van het materiaal en de manier van inrichten van de gang zorgen voor een zintuiglijke prikkeling op visueel, auditief en tactiel vlak. Met dit project willen we de leerlingen stimuleren om oplossend te denken om zo tot een mooi resultaat te komen.

De leerlingen van 6 Verzorging en 6 Houtbewerking gaan samenwerken met het zorgteam van  woonzorgcentrum 3 Eiken om dit project tot een goed einde te brengen. We gaan  studierichtingoverschrijdend werken om zo elkaars talenten optimaal te benutten.


De vergrijzing is een niet te miskennen gegeven in onze maatschappij. Wij willen jonge mensen stimuleren om hier op een positieve manier mee om te gaan. Voor de jongeren is het een uitdaging om oplossingen te zoeken voor de problemen waar deze hulpbehoevende mensen mee te maken krijgen. We brengen de wereld van de ouderen en de jongeren korter bij elkaar door projecten als deze. De samenwerking tussen de harde en de zachte sector is een wederzijdse verrijking.


Enerzijds zullen de leerlingen leren uit de concrete
ervaringen met het zorgteam in het werkveld.
Anderzijds zal het zorgteam baat hebben bij de
frisse kijk, de creativiteit en het engagement van
de leerlingen. De communicatie en wisselwerking
tussen de verschillende partners zal voor de
leerlingen een uitzonderlijke leerschool zijn.