CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Richard Thijs
T. 0484 42 17 39
M. Richardthijs@wico.be

In dit project willen we de technische kennis koppelen aan de zorginstellingen in de buurt. We starten met het Revalidatie & MS centrum in Pelt. Voor dit centrum willen we graag een rolstoel ontwerpen die voortgedreven wordt door een translatiebeweging i.p.v. een rotatiebeweging. Op deze manier verhogen we de betrokkenheid van de patiënten door ze meer zelfstandigheid en extra beweging aan te bieden.

De leerlingen van Industriële Wetenschappen bedenken het idee aan de hand van een concrete casus die aangereikt wordt door het Revalidatie & MS centrum. De leerlingen Mechanische Vormgevingstechnieken zorgen voor de realisatie. Ze krijgen ondersteuning van de leraren, elk vanuit hun vakspecialiteit. Zo ontstaan meer sociale contacten en groeien de bewustwording en de ondernemingszin van de leerlingen. De samenwerking is geslaagd als alle partijen ervan geleerd hebben en er sterker van worden.


In Pelt zijn veel zorginstellingen voor mensen met een beperking. Het onderwerp leeft ontzettend binnen onze regio. De coronacrisis heeft de band met de school nog versterkt omdat de leraren op eigen initiatief acties hebben opgezet om deze mensen, en de mensen in de eerstelijnszorg, te helpen. Bovendien willen we aantonen dat technologie niet alleen ‘in de fabriekshal’ voorkomt, maar veel breder is. Door de leerlingen een maatschappelijk relevant project te laten beheren, worden ze zelfstandiger en gemotiveerder.


De teamleden versterken elkaar omdat door de samenwerking hun blik verruimt. Buiten de technische doelstellingen, die duidelijk aanwezig zijn, is dit een zeer belangrijk item. Door deze ruimere blik op de technologische wereld zullen leerlingen in de toekomst ook een bredere kijk hebben op de arbeidsmarkt en op hun eventuele studiekeuzes.