Met behulp van AI-technologie (deep learning) en de “skeleton fitting” techniek kunnen we de bewegingen van het volleybalspel in kaart brengen en analyseren.

Contactgegevens onderwijspartner

Ludwig Swennen
Ludwig.swennen@mosa-rt.be
+32 471 22 12 19

INFOBORDEN

In het eerste semester werken we vooral aan de bouw van het opnamesysteem met camera en laptop, en aan de skeleton fitting met deep learning model. We plannen ook opnames bij Topvolley Academy van Mosa-RT en de verwerking van de resultaten als digitale 2D poses per opname. In het tweede semester analyseren we de data; we vergelijken bv. de opslag/smash van verschillende spelers op basis van de 2D poses.

Onze leerlingen zetten hun eerste stappen in computervisie, edge computing, cameratechnologie, artificiële intelligentie en deep learning in het bijzonder. Ze leren bij over deze technologie en de toepassing ervan in de praktijk. Ze nemen deel aan echte brainstorm meetings en maken kennis met de verschillende facetten van projectplanning en -uitvoering. Voor dat alles moeten ze leren samenwerken. Voor de leerlingen van Topvolley Academy Mosa-RT en VC Greenyard Maaseik is het een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in het volleybalspel.

Ons team wordt gevormd door drie leerlingen 6 Industriële Wetenschappen van Mosa-RT, het bedrijf APIXA en de Topvolley Academy van Mosa-RT. Bij uitbreiding werken ze nog samen met de Volleybalclub VC Greenyard Maaseik.

We zijn op zoek naar infrastructuur, kennisdeling en onderdelen/materialen en willen hiervoor duurzaam samenwerken met onze partners. We willen vanuit alle hoeken intensieve betrokkenheid creëren en organiseren daarvoor regelmatig (online) feedback- en contactmomenten. Voor onze leerlingen zou het een meerwaarde zijn om een workshop te volgen over AI.

We bieden bij deze uitdaging een open mindset van onze leerlingen op de gestelde uitdagingen. We zullen beroep doen op de vakbekwaamheid van leraren en ons uitgebreid machinepark op Mosa-RT.

We willen samen met onze partner sterk inzetten op een STEM- en klantgerichte aanpak. Onze partner Apixa wil jongeren enthousiasmeren om tijdens hun studies Artificiële Intelligentie niet uit te sluiten. Wij als school, samen met ons team, kunnen nu samenwerken en onze leerlingen alvast laten kennismaken met deze technologie.