We maken een verplaatsbare, ‘laagdrempelige’ en actieve ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en buurtbewoners. Onderwijs maken in, voor en door de maatschappij!

Contactgegevens onderwijspartner

Davy Steegmans
Davy.steegmans@sgsj.be
+32 471 88 58 73

INFOBORDEN

De uitdaging is om met een team van leerlingen uit verschillende studierichtingen en externe partners samen te werken aan een maatschappelijk waardevol project. Er is een structureel gebrek aan kwalitatieve ontmoetingsplaatsen in de maatschappij. Het creëren ervan is duur. Het vraagt een vaste energievoorziening en er dient telkens een thema te worden gekozen, waardoor niet elke doelgroep aan bod komt. Door opstellingen mobiel te maken en te voorzien van groene energie, kunnen we het aanbod drastisch uitbreiden waardoor meerdere doelgroepen op dezelfde ontmoetingsplaats aan bod kunnen komen. Bovendien kunnen we de kosten voor de maatschappij drastisch verlagen zowel naar de vereisten aan de ruimte als naar energieverbruik.

Voetbal is een populaire volkssport. Omdat de leerlingen binnen het team zelf alle drie voetballers zijn,  waren ze meteen te vinden voor het project. We krijgen zo de kans om alvast het voetbalthema uit te werken en te plaatsen op verschillende locaties in Limburg. Zo kunnen we mensen uit de buurt samenbrengen.

Er zullen drie leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen, twee leerlingen uit 6 Elektrische Installatietechnieken en twee leerlingen uit (Industriële) Koel- en warmtetechnieken meewerken aan dit project. De leerlingen van de derde graad Industriële ICT zullen ons helpen met de programmatie. Samen vormen we een sterk team #TeamTISJ. We werken voor dit project samen met UHasselt. Onze uitdaging is om nog meer partners te betrekken zodat we een mix van verschillende expertises hebben om dit project te realiseren.

We hopen dat dit project de start is van een duurzame samenwerking met UHasselt. We doen beroep op  hun kennis en reeds bestaande onderzoeken en hopen hierbij gebruik te kunnen maken van hun infrastructuur. We willen vooral dat de partners zelf aangeven waar ze sterk in zijn en waar ze denken een meerwaarde te kunnen bieden. Op deze manier kunnen we de verwachtingen op elkaar afstemmen.

Wij willen onze voetbalervaring inzetten tijdens het ontwerpproces en onze theoretische kennis, die we doorheen onze schoolloopbaan hebben opgebouwd, in een maatschappelijk relevant project omzetten. De leraren nemen een coachende rol op zich, begeleiden en steunen in dit project.

We werken klasoverschrijdend aan een project waarbij elke richting vanuit zijn/haar sterkte een meerwaarde kan bieden. Bovendien werken de leerlingen, de ondernemingen en instellingen samen, waarbij niet enkel het eindresultaat, maar vooral het leer-, denk- en werkproces een belangrijke doelstelling is. We denken dat door dit project allerhande werkmethodes, leermethodes, plannen van aanpak e.d. kunnen worden uitgewisseld of verbeterd. ‘We leren van elkaar’ en ‘kruisbestuiving’ staan centraal.tstaan.