We zoeken naar slimme oplossingen die de zichtbaarheid in het verkeer moeten verhogen en richten ons daarbij op specifieke doelgroepen.

Contactgegevens onderwijspartner

William Thijs
Williamthijs@wico.be
+32 479 92 68 18

INFOBORDEN

We willen aan de verkeersveiligheid van zwakkere weggebruikers wat extra aandacht schenken.
We hebben gekozen om te werken aan verschillende “kleinere” projecten. Deze hebben als thema:
• Ophaalspotters: hoe kunnen we de veiligheid van vuilophalers verhogen?
• Back LED’s/LJT Bikelights: kunnen we de zichtbaarheid van de fietser verhogen door gebruik te maken van slimme verlichting?
• Samen veilig fietsen (SVF): kunnen we de veiligheid van fietsers in groep verhogen?
• Smartbike/SHFH: kunnen we de veiligheid van een slechthorende op de fiets verhogen?
• Anti-roodlopers: kunnen we de veiligheid van  voetgangers verhogen op een kruispunt?

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers in het wegverkeer is een zwaarwegend nadeel van de gemotoriseerde samenleving.

De 24 leerlingen van 4 Technologische wetenschappen bedenken mogelijke oplossingen. Ze ontwerpen en formuleren voorstellen voor de studierichtingen uit de 3de graad. De leerlingen van Mechanische Vormgevingstechnieken en Houttechnieken voeren de verschillende opdrachten en  tekeningen uit. We werken samen met UHasselt en zoeken nog versterking van Renewi en een fietsenwinkel in de buurt van de school.

Onze partners beschikken over expertise die we zelf niet hebben. Van een samenwerking verwachten we dat alle teamleden open staan voor kennisdeling. Alleen zo kunnen we elkaar versterken.

We proberen om verschillende proefopstellingen en prototypes te bouwen. Deze kunnen getest en beoordeeld worden door de zwakke weggebruiker in specifieke situaties.

We willen verbindend werken tussen de bedrijven en de scholen. Als we ieders talenten optimaal inzetten en de leerlingen laten groeien binnen de verschillende projecten, zullen er mooie resultaten ontstaan.