Eindvideo

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Ludwig Swennen
T. 0471 22 12 19
M. Ludwig.swennen@mosa-rt.be

De uitdaging voor secundaire scholen op weg naar industrie 4.0 is dat leraren en leerlingen moeten beschikken over de nodige
vaardigheden en competenties. En laat dat net zijn waarop Living Lab inzet!

De leerlingen van 6 Elektrische Installatietechnieken zorgen voor het elektrisch ontwerp, de programmering, de montage en de veiligheid. Vanuit 6 Industriële Wetenschappenzorgen de leerlingen eveneens voor programmering, maar ook voor koppeling en datavisualisatie met Power BI, data-analyse en implementatie productvariatie. De PXLstudenten Elektromechanica zullen het project coördineren, geven technische ondersteuning en maken een digital twin van de opstelling.


Secundaire scholen benaderen de verschillende industrie 4.0-technologieën en -concepten nog te veel vanuit een vakkencultuur. Living Lab wil een brede golf van sensibilisering op gang brengen in het secundair onderwijs. Enerzijds door de competentie-gap bij de overgang naar industrie 4.0 in kaart te brengen. Anderzijds door concrete oplossingen aan te reiken voor de noodzakelijke competentieontwikkeling bij leerlingen en leraren.


De samenwerking tussen de leerlingen industriële wetenschappen, elektrische installatietechnieken en studenten PXL elektromechanica is een meerwaarde omdat ze vanuit verschillende invalshoeken samen tot een oplossing komen. Een student van de PXL elektromechanica staat in voor de projectcoördinatie, twee anderen maken een digital twin zodat ze de leerlingen van Mosa-RT in alle stappen kunnen ondersteunen.