PITCH

Koeien zijn nogal stressgevoelig voor de combinatie van een hoge luchtvochtigheid en een hogere temperatuur. De optimalisatie van het klimaat in een open koeienstal zal voor een betere leefomgeving voor koeien zorgen wat uiteindelijk in een hogere melkopbrengst resulteert.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Johan Colson — 0476 35 26 91
johan.colson@mosa-rt.be

DE UITDAGING?

Het project bestaat uit 3 delen: hardware, software en visualisatie. Leerlingen onderzoeken en ontwikkelen elk deel afzonderlijk, maar zorgen er ook voor dat uiteindelijk alles samenkomt. Het doel is het optimaliseren van het stalklimaat door metingen en analyses en een slimme ventilatie. Een interactief dashboard wordt gemaakt voor actieve klimaatbeheersing door de landbouwer, Linssen – Beckers.

WAAROM?

We kiezen voor dit project omdat onze school in een agrarische regio ligt. De leerlingen zijn dus vertrouwd met het boerenleven. Bovendien hebben ze expertise in big data-analyse, databasebeheer en procesoptimalisatie. Verbeterde leefomstandigheden voor koeien leiden tot optimale melkproductie, wat zowel de school als de leerlingen ten goede komt.

STRAF TEAM

Binnen de school werken er 6 leerlingen uit 6 Industriële ICT en 2 leerlingen uit 6 Elektrische Installaties aan het project. Om dit project tot een goed einde te brengen werken we samen met Landbouwvennootschap Linssen – Beckers en Agropolis.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

We verwachten van de landbouwer dat hij de nodige informatie levert zodat we weten wat de optimale leefomstandigheden zijn. Verder willen we in de loop van het proces ter plaatse proeven kunnen doen. Van Agropolis verwachten we dan weer dat zij helpen met het zoeken naar mogelijke partners met know how in de agrarische sector. Agropolis zal als tussenpersoon optreden bij contactmomenten en de nodige infrastructuur leveren. We zijn ervan overtuigd dat alle partijen zich méér betrokken zullen voelen, wanneer we onze bevindingen op regelmatige basis naar de externe partners terugkoppelen.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

De leerlingen gaan het project vanuit een vraagstelling bekijken en moeten het volledige proces van een onderzoeksvraag (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflEcteren) doorlopen. Leraren ondersteunen de leerlingen actief tijdens dit traject.

KRUISBESTUIVING

Leerlingen moeten over verschillende studierichtingen heen gaan samenwerken. Hiervoor moeten zij vaardigheden, competenties, kennis en attitudes gebruiken om het project tot een goed einde te brengen. Communicatie zal dan ook een belangrijke rol spelen, niet alleen onderling, maar ook met de externe partners. De leerlingen moeten duidelijk kunnen omschrijven wat zij willen en wat hun problemen zijn zodat externe partners daar gericht op kunnen antwoorden.

Landbouwvennootschap Linssen – Beckers