PITCH

Het doel is een bijenkast te creëren met moderne sensoren en actuatoren om de overlevingskans van bijen in de winter te vergroten, honing te produceren en bijenproducten te oogsten. We willen ook bijdragen aan gewasbestuiving en populatiebeheer.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Frank Meyers — 0499 31 69 27
fmeyers@provil.be

DE UITDAGING?

We willen de bijenkast moderniseren met sensoren en actuatoren om verschillende taken te automatiseren, zoals honingmetingen, bijenpopulatiecontrole en klimaatregeling. We creëren een website en/of app om de gegevens te verwerken en te visualiseren. Met leerlingen uit de eerste graad willen we insectenhotels ontwerpen, gemaakt door de tweede graad hout, om aandacht te vestigen op het belang van bijen.

WAAROM?

Dit project ontstond uit de bijzondere interesse van één van onze leerlingen, Jule. Zij is de jongste imker van Lommel en wil haar hobby en studierichting wat dichter bij elkaar brengen. Bijen (en andere insecten) zijn extreem belangrijk voor de bestuiving van planten en bijgevolg voor de voedselproductie voor mens en dier. Zonder bijen zou het voor de mensheid buitengewoon moeilijk zijn om te overleven.

STRAF TEAM

Dit project wordt geleid door 2 leerlingen van het zesde jaar Industriële Wetenschappen en Industriële ICT. Ze richten zich op het ontwikkelen van een slimme bijenkast met sensoren en een digitale omgeving. Ons doel is om een website en mogelijk een app te maken. Jongere leerlingen ontwerpen insectenhotels, en Jule, onze imker, deelt haar expertise. We zoeken samenwerking met de Lommelse imkergemeenschap, Makerman en hogescholen/universiteiten.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

We hopen op kennis en ondersteuning van vaardigheden die op onze school nog ontbreken. We denken dan specifiek aan het professioneel ontwikkelen van applicaties voor smartphones en tablets binnen het thema “Internet of Things (IoT)”.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

In onze vorm van samenwerking neemt de leerling de leiding en treedt de leraar op als een coach die deel uitmaakt van het projectteam. We hopen op het nodige enthousiasme voor dit project doordat de leerlingen ook zelf de projectthema’s mogen aankaarten. Verder biedt onze school ook de nieuwste technieken aan zoals 3D-printen, lasersnijden, en watersnijden voor de praktische realisatie van het project.

KRUISBESTUIVING

Op school zijn er verschillende interessante studierichtingen, elk met hun eigen leerlingen en leraren, en dan zijn er ook nog eens de externe partners. Natuurlijk willen we leren van elkaars specifieke kennis en talenten en om dit te bekomen, denken we dat communicatie centraal staat. Dankzij overleg- en evaluatiemomenten, op maat en met inspraak van de leerlingen, wisselen we ideeën uit en geven we vorm aan de planning en uitvoering van het project. We streven naar een duidelijke en transparante communicatie tussen de diverse partners.