PITCH

We streven ernaar bij te dragen aan het fantastische Erasmus-project genaamd Erasmus Maris, dat o.a. tot doel heeft via een Europees netwerk van middelbare scholen de vervuiling van microplastics in de Europese oceanen en rivieren in kaart te brengen.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Anja Victoir — 0495 26 16 74, anja.victoir@campusmax.be
Dieter Sinnaeve — 0476 68 12 71, dieter.sinnaeve@campusmax.be

DE UITDAGING?

We ontwerpen een sjabloon voor het verzamelen van meetgegevens voor Emodned en voeren zelf metingen uit om de benodigde gegevens beter te begrijpen. We nemen deel aan de Erasmus Maris dagen in Valencia, waar we stage lopen en workshops over microplastics en meetmethoden volgen. We streven naar een betaalbare en betrouwbare flowmeter voor het meten van microplastics in water. We onderzoeken meetmethoden, identificeren goedkope flowmeters en testen ze op betrouwbaarheid. Ook proberen we een betaalbare flowmeter te ontwikkelen om uiteindelijk voor de beste oplossing te kiezen. Leerlingen creëren een ‘testrivier’ om de flowmeters te kalibreren. Als er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn dit schooljaar, zullen we deze ook analyseren.

WAAROM?

Onze school had vorig jaar al de kans om deel te nemen aan dit project. Meewerken aan een project rond microplastics draagt bij aan het oplossen van een urgent milieuprobleem dat zowel de gezondheid van de planeet als die van mensen en dieren beïnvloedt, en vergroot het bewustzijn voor duurzaamheid en een betere toekomst.

STRAF TEAM

Tien leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen nemen deel aan dit project, met ondersteuning van leerlingen van 4 Elektriciteit voor de ‘testrivier’. We worden gesteund door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in Geel, vertegenwoordigd door John Seghers. Ayam Sailing Europe, een NGO geleid door Kamel Labibes, steunt ons met hun visie op het verenigen van wetenschap, onderwijs en NGO’s voor mariene milieube- scherming en het inspireren van studenten voor STEM-onderwijs.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

Het JRC biedt ons ondersteuning bij het verzamelen van monsters en het meten van microplastics. Ze delen hun expertise met ons, bieden technische bijstand en stellen ons in contact met Emodned.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

We willen onze technische en wetenschappelijke kennis gebruiken om zelf oplossingen te vinden op internet, te onderzoeken of we ze kunnen maken, en ze betrouwbaar te testen.

KRUISBESTUIVING

Wij geloven in toekomstgericht leren door internetgebruik, zelfstandig werken en de Europese schaal van het project. De verbinding met de zee en de samenwerking met AYAM Sailing motiveren enorm. Ook biedt het de kans om waardevolle, wetenschappelijk onderbouwde gegevens te genereren die door beleidsmakers en wetenschappers zullen worden gebruikt. Door de samenwerking met het JRC (Joint Research Centre) krijgen onze studenten inzicht in hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt.