PITCH

We gebruiken Python, data-analyse en fysische en wiskundige principes bij de ontwikkeling en evaluatie van een ‘flight test’ met een Tecnam P2008JC.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Erwin Theunis — 0477 89 31 85
erwin.theunis@spectrumcollege.be

DE UITDAGING?

Dit project wekt bij de leerlingen interesse voor ruimtevaarttechnologie. De Python-kennis die ze opdoen, komt van pas in hun verdere technische studies. Het is geïnitieerd door een alumnus van onze school die Industriële Wetenschappen heeft gestudeerd en nu zijn studie voortzet aan de Technische Universiteit van Delft. Hij zal de huidige leerlingen begeleiden en motiveren. Samen met de universiteit van Delft testen we projectresultaten  in een vliegsimulator, en de leerlingen voeren een flight test uit tijdens een vlucht met een Tecnam P2008JC. Technische kennis van het vliegtuig is cruciaal voor hun project.

WAAROM?

We kiezen voor dit project omdat het een unieke kans biedt aan onze leerlingen om waardevolle kennis op te doen. Tijdens de testfase zullen we speciale aandacht besteden aan duurzaamheid en brandstofverbruik. De meerwaarde voor de school is tweeledig: enerzijds krijgen onze leerlingen de kans om met Python te werken, anderzijds profiteren ze van de ervaring van de universitaire student die zijn projectaanpak deelt met onze leerlingen.

STRAF TEAM

Aan dit project zullen 2 leerlingen van Industriële Wetenschappen werken. We vormen een sterk team met Ynias Prencipe, een student aan de TU Delft Universiteit.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

De kennisuitwisseling tussen onze school en de Technische Universiteit Delft zal van grote waarde zijn voor dit project. We creëren leerzame ervaringen door onder andere gebruik te mogen maken van de vliegsimulator. Bovendien hebben we een bezoek aan de Universiteit van Delft gepland, wat voor veel inzicht zal zorgen.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

We hebben inmiddels al enige kennis opgedaan van fysische wetmatigheden en toegepaste wiskunde. Beide zullen noodzakelijk zijn om dit project tot een succesvol einde te brengen. Het enthousiasme en de leergierigheid van de leerlingen zullen hierbij ook van groot belang zijn.

KRUISBESTUIVING

De hedendaagse projectaanpak op professioneel en universitair niveau zal onze leerlingen verrijken en voorbereiden op hun verdere studies.