PITCH

Vzw Bokesbar vult de lege boterhammendozen op de lagere scholen in Lanaken. ‘s Ochtends krijgen alle leerlingen van de lagere scholen de kans om boterhammen te smeren in de bokeskar. De leerlingen van het Pyxiscollege ontwerpen en bouwen een prototype om van de bokesbar een echte bokeskar te maken.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Bart Schepers — 089 39 39 10
bart.schepers@pyxiscollege.be

DE UITDAGING

De bokeskar moet een mobiele en compacte opstelling worden die dienst doet als opbergruimte, koeling, smeerruimte en ontmoetingsplek. Het moet leerlingen van verschillende leeftijden (en groottes) in staat stellen om comfortabel hun boterhammen te smeren, terwijl het ook ergonomisch verantwoord is voor de begeleidende volwassenen. Bovendien moet er voldoende aandacht worden besteed aan hygiëne, aangezien er met voedsel wordt gewerkt. De bokeskar moet ook een uitnodigende uitstraling hebben, een echte ontmoetingsplek waar iedereen welkom is om zonder schroom zijn of haar boterhammen te smeren.

WAAROM?

Lege boterhammendozen vormen een onderbelicht maar reëel probleem. Het is waardevol dat we hiermee de leerlingen van lagere scholen in onze gemeente kunnen helpen. Op deze manier maken onze leerlingen kennis met (verborgen) armoede en herkennen ze dit probleem mogelijk in hun eigen leefomgeving. Dit project wordt domeinoverschrijdend uitgevoerd, waarbij leerlingen uit zowel de harde als de zachte sector samenwerken aan de bokeskar.

STRAF TEAM

Ons schoolteam bestaat uit 4 leerlingen van 6 Lassen-Constructie en 8 leerlingen van 5 Opvoeding en Begeleiding. We gaan ook samenwerken met de vzw Bokesbar en de lagere scholen in Lanaken buiten onze school.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

We verwachten input van externe partners over de gewenste functionaliteit van de bokeskar en organiseren smeersessies om behoeften vast te stellen. Voor het prototype zoeken we een partner met ervaring in mobiele, in hoogte verstelbare systemen, en in afwerking (lakken en coaten). De vzw wil het project breder trekken dan boterhammen met choco en onderzoekt de integratie van een koelsysteem in het ontwerp. Ook zoekt de vzw sponsors en vrijwilligers voor de regionale lancering.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

Onze lasafdeling realiseert jaarlijks tal van prachtige projecten. We beschikken zeker over de knowhow en vaardigheden om een degelijk ontwerp te realiseren. Onze nieuwe richting Opvoeding en Begeleiding heeft enkele zeer gedreven leraren die samen met hun leerlingen zullen zorgen voor een mooi en ergonomisch ontwerp.

KRUISBESTUIVING

Onze externe partners (lagere scholen) zien hoe oud-leerlingen zijn gegroeid en zich inzetten voor hun voormalige school. Leerlingen uit verschillende sectoren, zowel zacht als technisch, interageren. De zachte sector leert over industrieel ontwerp en realisatie, terwijl de technische sector rekening houdt met ongewone aspecten zoals kindvriendelijke ergonomie en hygiëne.