PITCH

We ontwikkelen een fietsapparaat met sensoren om o.a. fietstraject, luchtkwaliteit en weersomstandigheden te meten. De data worden verwerkt in onze app, waarmee we het gebruik van de fiets als bijdrage aan een beter klimaat willen promoten.

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Tim Stevens — 0479 67 48 01
tim.stevens@leraar.campushast.be

DE UITDAGING?

Wij willen dat meer leerlingen en leraren de fiets gaan nemen. Daarmee proberen we een bijdrage te leveren aan het milieu en de strijd tegen klimaatverandering. In het kader van mobiliteit zal het ook de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren.

WAAROM?

De klimaatverandering is een onderwerp dat iedereen aangaat; we ervaren dagelijks de gevolgen ervan. De olieprijzen zijn enorm gestegen, wat op iedereen een invloed heeft. Met dit project kunnen we ons steentje bijdragen om de gevolgen ervan tegen te gaan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

STRAF TEAM

Wij werken aan dit project met 12 leerlingen van 5 Technologische Wetenschappen en Engineering, 2 leerlingen van 6 Industriële ICT-technieken uit het studiegebied STEM en 2 leerlingen van 6 IT & Netwerken/Informaticabeheer uit het studiegebied Economie & Organisatie. We hebben ook de ambitie om klassen uit de 2de graad kennis te laten maken met dit project. Buiten onze school werken we samen met UHasselt.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

UHasselt werkt sinds november 2021 aan het I-Change project. Met dit project hebben ze expertise opgedaan in verschillende landen in Europa en Afrika. De universiteit stelt ons de data ter beschikking, voorziet in de nodige hardware en deelt haar applicaties.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

De leerlingen van het studiegebied STEM zijn vertrouwd met de elektronica en kunnen programmeren, modelleren en verbanden leggen met vakken zoals wiskunde en fysica. Leerlingen uit het studiegebied Economie & Organisatie zijn bedreven in statistiek, databasebeheer en het ontwikkelen van applicaties voor het overzichtelijk weergeven van informatie.

KRUISBESTUIVING

Dit project geeft ons de mogelijkheid om samen te werken over vakken en studiegebieden heen. Naast het maatschappelijke aspect van klimaatverandering en mobiliteit kan dit project worden geïntegreerd in de meeste vakken, zoals statistiek, wiskunde, chemie, biologie, elektronica, informatica en fysica. Thema’s zoals gezondheid, kritisch denken, mobiliteit en geografie zullen aan bod komen.