PITCH

We creëren een belevingsbox die de zintuigen prikkelt van bewoners met een beperking. Wanneer de bewoner een specifieke handeling uitvoert, zal één van
de zintuigen worden gestimuleerd door middel van o.a. licht, geluid, geur,….

CONTACTGEGEVENS
ONDERWIJSPARTNER

Niels Ceyssens — 0472 57 98 25
niels.ceyssens@elisa.be

DE UITDAGING?

Dit project heeft tot doel de zintuigen van de bewoners van Sint Oda te prikkelen, inclusief rolstoelgebruikers. We beginnen met een bezoek aan de snoezelruimte om de leerlingen vertrouwd te maken met het project. Daarna verdelen we de klas in groepen die elk een specifieke deeltaak krijgen. Pas aan het einde gaan we over tot de productie van de belevingsbox.

WAAROM?

Als school hebben we maatschappelijke verantwoordelijkheden, waaronder het bevorderen van diversiteit. Dit project biedt een kans om leerlingen te laten kennismaken met diversiteit in de samenleving en om leerdoelen in een realistische context te integreren. Door samen te werken met Sint Oda, dat grenst aan onze school, kunnen we onze goede relatie benutten voor dit zinvolle project.

STRAF TEAM

We gaan dit project uitvoeren met de leerlingen van de richting Elektriciteit. We richten ons hierbij specifiek op de leerlingen van de derde graad (vijfde jaar) met A-finaliteit. De vijf leerlingen van het vijfde jaar zullen verantwoordelijk zijn voor de programmering van het geheel en de elektrische schema’s. Daarnaast zullen ze ook de assemblage op zich nemen. Om dit project tot een goed einde te brengen, werken we samen met onze buren, Dienstencentrum Sint Oda.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE PARTNERS?

We zullen ondersteuning nodig hebben van onze partner bij het vervaardigen van de box. Bovendien moeten we door middel van gesprekken met opvoeders  meer inzicht krijgen in het stimuleren van de zintuigen van de bewoners.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

Als team hebben we 5 enthousiaste leerlingen die staan te popelen om deel te nemen aan het project. Voor dit project gaan we gebruikmaken van onze kennis op het gebied van verlichting, programmering… Dit enthousiasme en deze kennis vormen de basis om de vervaardiging van de box tot een goed einde te brengen.

KRUISBESTUIVING

De kruisbestuiving komt tot uiting in onze samenwerking met Sint Oda. Zij zullen ons kennis laten maken met het stimuleren van zintuigen, terwijl wij onze expertise op het gebied van programmering en andere vaardigheden kunnen omzetten in een bruikbaar eindproduct voor hun bewoners.