EINDVIDEO

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Ingrid Mechels | T. 0496 80 90 22
|M. Ingrid.mechels@telenet.be
Leon Haesen | T. 0494 22 21 35
|M. Leonhaesen@telenet.be

Het zorgteam van Ludinaca is al langer op zoek naar een totaalbelevingsproject: een mobiele opstelling die de beleving van zoveel mogelijk zorgvragers maximaliseert. Met ons project willen we de bewoners van wzc Ludinaca een unieke beleving laten ervaren. Voor vele van deze bewoners is deze beleving een extra kans om contact met de buitenwereld te ervaren. Het is een onmisbaar element van betekenisvol ouder worden.

De leerlingen van de afdelingen Thuis- en Bejaardenzorg en Industriële Wetenschappen zullen samen dit product uitwerken. Wzc Ludinaca geeft input uit het werkveld. Door de vakoverschrijdende samenwerking leren de leerlingen attitudes aan uit diverse vakgebieden en ontdekken ze nieuwe interessegebieden. Samenwerken met bedrijven als Acryplex in Diepenbeek, Silmaco in
Lanaken en met zorgcentra geeft een bredere kijk op de arbeidsmarkt en op de maatschappij en leert hun nieuwe professionele contacten op te bouwen.


Mensen worden steeds ouder, terwijl de kwaliteit van het leven niet altijd in verhouding blijft. Vooral mensen met dementie gaan een eigen wereld creëren die voor ons niet meer toegankelijk is. Door het beleven van geluiden, kleuren en bewegingen gaan ze weer even terug in de tijd. Dit project is een unieke samenwerking met een wzc in onze eigen gemeente, waar bovendien veel afgestudeerde leerlingen van 7 Thuis- en Bejaardenzorg later een job vinden. Het geeft ook de leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen de kans om hun kennis en vaardigheden toe te passen.


Wzc Ludinaca heeft veel ervaring in de omgang met ouderen en personen met dementie. Hieruit kunnen onze leerlingen van 7 Thuis- en Bejaardenzorg heel wat nieuwe kennis opdoen; een pluspunt voor latere tewerkstelling. Het teamwerk dat we willen organiseren tussen leerlingen uit de harde en de zachte sector is een nieuwe piste voor onze school: mensen met verschillende ervaringen, talenten,
interesses en ideeën laten samenwerken om tot een speciaal eindresultaat te komen.