Eindvideo

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Geert Derison
T. 0474 78 63 23
M. Geert.derison@viio.be

Met dit project gaan onze leerlingen op zoek naar manieren om de levenskwaliteit van ouderen met dementie te verbeteren. We denken hierbij aan het concept van een belevingsbed waarbij de focus nu ligt op parameters als beweging van de patiënt, invloed op het verspreiden van geuren en geluid en de projectie van beelden. Het opzet is telkens om de gemoedstoestand van de personen met dementie positief te beïnvloeden.

De studie van het project, de assemblage, de programmatie en de testen gebeuren door leerlingen van het 6de jaar Elektromechanica en ICT. De leerlingen van Werktuigmachines en/of Houtbewerking geven het beste van zichzelf tijdens de realisatie van de onderdelen. Belevingsparameters als geuren, audio en video worden door onze leerlingen van het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg bestudeerd. Ze krijgen ondersteuning van hun vakleraren. We werken nauw samen met wzc “de kleine kasteeltjes” in Tongeren. Voor de onderdelen die niet op school kunnen gerealiseerd worden doen we beroep op Sterimed, een specialist uit de zorgsector.


Woonzorgcentra zoeken naar manieren om het comfort van bewoners met dementie te verbeteren. Dit project komt aan deze nood tegemoet. Onze leerlingen willen hun steentje bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Dat leerlingen over verschillende studierichtingen heen kunnen samenwerken, is een extra motivator en een leerrijke ervaring. De samenwerking met het wzc en mogelijk externe bedrijven is een verrijking en uitdaging voor de leerlingen.


Tijdens de uitvoering van dit project zullen onze leerlingen kunnen terugvallen op de expertise van leraren of samenwerkende bedrijven. Zo worden ze gestimuleerd om ook eens buiten te schoolmuren kennis op te doen. Ook het woonzorgcentrum leert door deze samenwerking onze leerlingen van Thuis- en Bejaardenzorg beter kennen, wat later deuren kan openen naar tewerkstelling. Als dit project geïmplementeerd kan worden in het wzc is de cirkel helemaal rond.