We leven op één planeet waarvan we de oppervlakte moeten delen met steeds meer mensen. De vraag naar voedsel stijgt en het CO2-probleem wordt groter. Onze Vertical Farm biedt een antwoord.

Contactgegevens onderwijspartner

Crispino Fontana
Crispino.fontana@campusdehelix.be
+32 473 61 73 12

INFOBORDEN

We leven op één planeet, waarvan de oppervlakte niet groter wordt. Door de bevolkingstoename, wordt ook het CO2-probleem groter. Dit willen wij oplossen door een Vertical Farm te creëren met een hoge productiviteit per oppervlakte en door te telen in verschillende teeltlagen.

Met “vertical farming” kun je de teeltwijze helemaal beheersen. Je kan de plantengroei sturen en kan zorgen dat de productie en kwaliteit hoog is. Daarnaast ben je met vertical farming niet meer afhankelijk van het weer, het klimaat en de locatie. Hierdoor kan er dicht bij de consument worden gekweekt, wat ook scheelt in transportkosten. We willen onze leerlingen ervan bewust maken om op een efficiënte manier gewassen te kweken met een minimale belasting op het milieu.

Ons straf team bestaat dit jaar uit twee leerlingen van 4 Biotechnieken, twee leerlingen van 6 Elektromechanica, één leerling 6 Industriële Wetenschappen. Van buiten de school krijgen we hulp van PC Fruit.

Van PC fruit krijgen we ondersteuning in het onderzoek naar de juiste voedingsbodem, vochtigheidsgraad, omgevingstemperatuur en bodemkwaliteit. De student van UCLL helpt ons met het programmeren van Arduino.

Leerlingen gaan onderzoekscompetenties aanwenden, live data analyseren en bijsturen waar nodig. Leraren ondersteunen in het onderzoek naar een optimaal groeiklimaat.

Het project versterkt de samenwerking tussen en over afdelingen en domeinen heen. Leerlingen gaan vaardigheden, competenties, kennis en attitudes moeten aanwenden op dit project tot een goed einde te brengen: vergaderingen beleggen, besluiten nemen, aanpassingen aanbrengen, de juiste mensen aansturen,…