We ontwerpen een duidelijke en begrijpbare timer voor diverse fitnesstoestellen. Dankzij de timer kunnen kinderen uit het buitengewoon lager onderwijs hun fysieke inspanning makkelijker doseren.

Contactgegevens onderwijspartner

Niels Ceyssens
Niels.ceyssens@elisa.be
+32 472 57 98 25

De uitdaging is om een timer te ontwikkelen voor diverse fitnesstoestellen, die de leerlingen van de lagere school begrijpen en niet te veel prikkelt. Hierdoor creëren we duidelijkheid voor de kinderen. We volgen hierbij het hele proces van idee tot prototype.

De meerwaarde voor onze leerlingen is dat ze aan hun doelen kunnen werken en tegelijk iets vervaardigen dat effectief gebruikt gaat worden. Onze leerlingen komen vaak ook uit het buitengewoon lager onderwijs dus ze weten hoe dit voelt. Nu kunnen ze zelf iets betekenen voor deze groep. Voor de lagere school is de meerwaarde ook niet ver te zoeken. De kinesisten kunnen met de begrijpbare ‘timer’ de kinderen motiveren en duidelijkheid creëren voor de kinderen.

De richting Elektriciteit (5BSO) werkt het elektrisch ontwerp uit. Ze gaan ook praktisch de installatie maken en aansluiten. Verder betrekken we alle zes de leerlingen van 5 Elektrische Installaties. De richting Multimedia (derde graad) zullen we vragen om een visueel aantrekkelijke installatie te maken. We werken  samen met het Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Elisabeth en met Makerman.

Met behulp van Makerman laten we de leerlingen kennismaken met Arduino. Vanuit de lagere school verwachten we gerichte feedback op onze voorstellen.

Onze leerlingen komen vaak ook uit het buitengewoon lager onderwijs. Zij hebben nu de kans om hun kennis in te zetten en het leven op school voor andere kinderen aangenamer te maken. Als team hebben we kennis van de werking van het buitengewoon onderwijs en van Arduino. Samen maken we van het project een succes!

Er is kennis van Arduino aanwezig op onze school. Via Makerman gaan we deze kennis verruimen en overbrengen naar de leerlingen zodat het project een succes wordt.