We maken een registratietool om de aanwezigheid en emotionele stemming van de kleuters visueel zichtbaar te maken. Het overzichtsbord geeft een totaalbeeld van de stemmingen van de kleuters. Het is ook de bedoeling om de stemmingen op te volgen en te loggen. Hiervoor gaan we een online database aanleggen zodat een evolutie van de emoties duidelijk voorgesteld kan worden.

Contactgegevens onderwijspartner

Kristof Vissers
Kristof.vissers@levelx.be
+32 496 54 39 29

INFOBORDEN

We willen op een zo overzichtelijk mogelijke manier een gebruiksvriendelijk en duidelijk toestel maken dat voor meerdere doeleinden kan dienen (o.a. aanwezigheid, spel, gevoelens, speelhoekkeuze,….). Dat zou meer overzicht moeten geven aan de opvoeder zodat deze sneller kan inspelen op de noden van het kind. We willen dit op een zo modern mogelijke manier verwezenlijken door gebruik te maken van o.a. een overzichtsbord en/of een online database. Om de opstelling ook duurzaam te maken, gebruiken we energiezuinige e-inkt displays en een ESP32 die in stand-by mode kan gaan bij niet gebruik.

Het welbevinden en de betrokkenheid van het kind is belangrijk voor een goede opvoeding. Dankzij de emotiebox kan de opvoeder dit beter opvolgen. De leerlingen gaan in de toekomst vaak in contact komen met probleemstellingen, communicatie en programmeerproblemen. Voor de leerlingen is dit dus een mooie kans om vaardigheden en kennis te verwerven die in hun verdere loopbaan nuttig gaan zijn.

Eén leerling uit 6 Elektromechanica, twee leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen en dertien leerlingen uit 6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen werken samen aan dit project. Buiten de school werken we samen met de kleuterafdeling van GO! Next Leerplein.

We hopen op feedback over de wensen en nuttige functies zodat we kunnen bekijken of bepaalde dingen in dit project realiseerbaar zijn. Wat kan eraan verbeterd worden? Wat zijn de noden? Van de leerlingen verwachten we flexibiliteit wanneer er aanpassingen moeten gebeuren.

Dankzij de kennis die de leerlingen hebben opgebouwd kunnen we een project op touw zetten dat effectief nuttig kan zijn voor opvoeders. Wij als leraren bieden ondersteuning zodat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontplooien.

Binnen de sector kinderopvang/ kleuteronderwijs zijn er vandaag nog veel kansen om technologie binnen te brengen. Via dit project willen we tonen aan onze leerlingen en externe partners om met een innovatieve kijk te werken aan de toekomst.