Eindvideo

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Arne Claes
T. 0484 46 17 20
M. Arne.claes@campusdehelix.be

We gaan een communicatiestrategie ontwikkelen die mensen bewust maakt over de impact van hun voedingsgewoontes op het milieu. We willen ook op een technisch efficiënte manier voedsel produceren, om zo een voedseltekort te vermijden door het stijgende bevolkingsaantal alsook de CO2-uitstoot van de veeteelt verminderen.

Ons straf team bestaat uit leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen, 6 Boekhouden-Informatica en 5 Sociale en Technische Wetenschappen. Leraren uit deze studierichtingen coachen de leerlingen bij deze uitdaging. We bundelen onze kennis en expertise
met KU Leuven en PC Fruit. Onze samenwerking zal geslaagd zijn als we de bevolking kunnen motiveren om het eetpatroon aan te passen.


We leven op één planeet waarvan het oppervlakte niet groter wordt. Door de groeiende bevolking wordt het CO2-probleem ook steeds groter. We willen de ecologische voetafdruk van voeding verkleinen door op een efficiënte manier ‘vertical farming’ toe te passen en mede mensen te overtuigen om een CO2-vriendelijk eetgedrag te vertonen. Weet je wel hoe lekker CO2-neutraal eten kan zijn?


Allereerst willen we de leerlingen en de leraren op onze school bewust maken van de voordelen van het ontwikkelde vegetarisch model. Nadien kunnen we grotere stappen zetten en kunnen we uitbreiden naar organisaties in de buurt, ouderverenigingen, sportclubs, …