PITCH

SPECIALISEREN IN CO2-KOELING ALS TICKET NAAR DE TOEKOMST.

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Luc Jans
T. 0474 58 45 44
M. Jans.luc@tisj.com

We willen dat onze uitstroom studenten klaar is voor de toekomst. Daarom moeten ze vakkundig kunnen omgaan met de CO2-koeltechniek. Zo krijgen ze niet alleen waardevolle bagage mee in hun zoektocht naar een job, ze dragen ook hun steentje bij aan een beter milieu. Samen kunnen we milieuvervuiling beperken.

Ons straf team bestaat uit leerlingen die zich geëngageerd hebben in een zevende jaar Se-n-Se Industriële Warmtetechnieken. Ze zijn niet leerplichtig maar wel plichtsbewust. Ze krijgen ondersteuning van de firma Van Cleven Koeltechniek. De ontstane samenwerkingsverbanden creëren een netwerk van contacten en gedeelde informatie. Kunnen we dit bundelen en verder uitwerken, dan staan we samen sterk.


We hebben dit project gekozen omdat CO2-koeling voor de meesten van ons een moeilijke en nog vrij ongekende materie is. Toch biedt de techniek enorm veel toekomstperspectieven. Daarom willen we ons hierin verdiepen en deze uitdaging met beide handen
grijpen. Want het milieu speelt een belangrijke rol als we een gezonde toekomst willen borgen voor iedereen.


Inleving, expertise, werk- en plaatsbezoeken zullen onze kerntaak zijn om kennis te delen en deze dan ook onmiddellijk of in de toekomst in de praktijk te kunnen omzetten.