Mensen worden alsmaar ouder en willen zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, zonder dat ze hun huis grondig moeten verbouwen. Door het inzetten van kleine betaalbare toepassingen kan het comfort verhoogd worden.

Contactgegevens onderwijspartner

Marc Jacobs
M. Marc.jacobs@campusbilzen.be
T. +32 474 66 18 33

Mensen worden alsmaar ouder en willen zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, zonder dat ze hun huis grondig moeten verbouwen. Door het uitvoeren van kleine, eenvoudige én betaalbare ingrepen kan het comfort dusdanig verhoogd worden. Deze ingrepen kunnen op het gebied van programmeerbare toepassingen en robotica.

De vergrijzing van de samenleving en meer bepaald in onze provincie geeft specifieke noden die we misschien een beetje kunnen helpen oplossen. Leerlingen komen in aanraking met de zorgsector en de noden hiervan waardoor het hun een boost geeft om iets maatschappelijk te realiseren voor deze doelgroep.

Ons team bestaat uit acht leerlingen van 6 Elektrische Installaties die worden ondersteund door een leraar. We werken samen met de firma Auva.

Van Auva verwachten we input bij problemen en een omschrijving van de probleemstelling.

Binnen ons team hebben we gratis inzet en engagement om de kennis in dienst te stellen van thuiswonende ouderen.

Door de samenwerking met Auva kunnen we onze kennis en expertise bundelen. Op deze manier hopen we op mooie resultaten waar zowel leerlingen, leraren als Auva trots op zijn.