De bewoners van vzw ’t Weyerke dragen graag terug bij aan de maatschappij. Papier versnipperen geeft een goed gevoel maar niet iedereen kan op dit moment aan deze activiteit deelnemen. Ons project wil hiervoor een oplossing bieden.

Contactgegevens onderwijspartner

Filiep Olaerts
M. Filiep.olaerts@spectrumcollege.be
T. +32 497 61 96 99

Infoborden

Het versnipperen van papier geeft enerzijds veel voldoening en tegelijk het gevoel dat de bewoners van ‘t Weyerke bijdragen aan de werkende maatschappij. Anderzijds zorgt dit ook voor een mindere taakbelasting bij de verzorgers. We willen alle bewoners met hun eigen mogelijkheden zelfstandig laten papiersnipperen met een totaal belevingseffect.

Na jaren zoeken naar een totale inclusie tijdens de versnipperactiviteit, zonder een ideale oplossing te vinden, kunnen de verzorgers een nieuwe insteek gebruiken. De leefwereld van de zorgbehoevenden kunnen ervaren is voor onze leerlingen zeer diepgaand en permanent. De focus van het project ligt op de techniek maar zeker ook op de maatschappelijke waarde en het bijdragen aan de succeservaring voor iedereen.

Aan de realisatie van dit project werken twee leerlingen uit 6 Elektrotechnieken, vier leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen en extra afdelingen. Het project kan op veel sympathie rekenen, niet alleen in onze school maar ook bij een sponsor voor de levering van componenten. Onze school werkt op een heel constructieve manier samen met de begeleiders van ‘t Weyerke die de mogelijkheden van hun bewoners perfect kunnen inschatten.

We kunnen rekenen op materialen, middelen, kennisoverdracht en samenwerkend enthousiasme om dit project tot een succes te maken.

Ons team zorgt er voor dat iedereen de succesvolle ervaring van papier versnipperen kan beleven. Daarvoor ontwerpen we een op maat gemaakt systeem, rekening houdend met eenieders individuele ergonomische mogelijkheden.

Binnen dit project hebben we aandacht voor de probleemanalyse, het ergonomisch en methodisch ontwerpen, het gebruik van een microcontroller, multimedia-integratie en zelfreflectie. Leerlingen zullen nauw moeten samenwerken met de bewoners en begeleiders van ‘t Weyerke. Zo ontwerpen en
realiseren we de nieuwe papierversnipperaar op maat van de bewoners.