We willen een belevingspad creëren om mensen met een beperking te stimuleren tijdens hun wandeling.

Contactgegevens onderwijspartner

Niels Ceyssens
M. Niels.ceyssens@elisa.be
T. +32 472 57 98 25

Infoborden

Als school hebben we tal van maatschappelijke taken. Eén van deze taken is de diversiteit in onze samenleving. Door aan dit project deel te nemen, laten we onze leerlingen met die diversiteit kennismaken. We willen de bewoners hun zintuigen tijdens de wandeling stimuleren aan de hand van diverse prikkels (licht, geluid). Op die manier hopen we het welbevinden te bevorderen.

Als school in het buitengewoon onderwijs geven we leerlingen met extra noden kansen om zich verder te ontwikkelen. Onze school maakt hiervoor gebruik van 3 kernwaarden: 1. Gerichte stimulering van het welbevinden van kwetsbare jongeren. / 2. Maximale ontwikkeling nastreven van kwetsbare jongeren. / 3. Intensieve voorbereiding op de toekomst van kwetsbare jongeren. Deze waarden zien we ook bij onze partner terugkomen. In hun zorgvisie staat bevorderen van het welzijn en geluk van personen met een ernstig meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking voorop.

De leerlingen die het project gaan realiseren komen uit de richting Elektrotechnieken. De klas van het derde jaar bestaat uit vijf leerlingen. De leerlingen van de derde graad zullen de elektrische schema’s vervaardigen zodat de leerlingen van het 3de jaar dit kunnen samenstellen. Indien nodig, zullen ze ook ondersteunen bij de programmatie. De begeleiding van dit team zal gebeuren door twee leraren. Om dit project te realiseren werken we samen met Sint Oda vzw.

Aangezien we op onze school enkel de studierichting Elektriciteit hebben zal het noodzakelijk zijn om met de kennis van de technische dienst aan de slag te gaan. Op de gebieden waar we geen of te weinig expertise hebben, bijvoorbeeld lassen, kunnen we terugvallen op hun kennis. Als we op een gegeven moment vastlopen kan hun knowhow een andere inkijk bieden en ons terug op weg helpen.

Onze leerlingen zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met het project. Samenwerken is niet altijd eenvoudig. Om dit project te doen slagen is dit nochtans noodzakelijk. Ze hopen aan de hand van hun ontwerp en realisatie de bewoners van de zorginstelling tijdens hun wandeling te prikkelen.

Doordat de leerlingen zelf instaan voor het ontwerp en de realisatie komen hier tal van toekomstgerichte vaardigheden aan te pas. Zo zullen oplossingsgericht denken, samenwerken en kritisch denken sterk aan bod komen tijdens de realisatie van dit project. Tijdens de realisatie van het project gaan er obstakels op de leerlingen hun pad komen en gaan ze op zoek moeten naar oplossingen voor hun probleem.