Pitch

EEN OPTIMAAL 3D-EINDPRODUCT OF -OPLOSSING VOOR INDUSTRIËLE CONTEXT BEKOMEN DOOR ONDERZOEK NAAR 3D-REALISATIETECHNIEKEN.

Contactgegevens onderwijspartner

Frank Meyers T. 0499 31 69 27
M. Fmeyers@provil.be