Leerlabo: verhogen van de betrokkenheid van leerlingen

Leerlingen motiveren, ervoor zorgen dat ze goesting hebben om te leren, ze betrokken houden bij de les, aanknopingspunten zoeken bij hun interesses en leefwereld, hun autonomie en verantwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces…. Dit klinkt allemaal zeer vanzelfsprekend, maar het is niet evident om dit alles in de dagelijkse schoolcontext te realiseren.

Tijdens dit leertraject gaan we samen op zoek naar manieren om de eigen praktijk te versterken, leerlingen meer uit te dagen en zo het leereffect te vergroten. Concreet bestaat dit traject uit een introductie-workshop, een klasbezoek gekoppeld aan een coachingsgesprek in de eigen school en twee verdiepende workshops waarbij uitwisseling in groep centraal staat. Kortom, een unieke kans om te leren van en met elkaar en zo te groeien als leraar én als persoon!

In samenwerking met: