LEERLABO ISM CEGO: WORKSHOP 6

Delen van eigen ervaringen, reflecteren, bijsturen, groeien. Vertrekpunt zijn de bevindingen van de observaties en (individuele) gesprekken.