Leerlabo ism CEGO: Workshop 5

Delen van eigen ervaringen, reflecteren, bijsturen, groeien. Vertrekpunt zijn de bevindingen van de observaties en (individuele) gesprekken.