Leerlabo ism CEGO: Workshop 4 Contractwerk en terugblik

Eerst werd er gereflecteerd op de derde workhsop en de ondernomen acties. Daarna werd er aadacht geschonken aan contractwerk.

Na een korte theoretische uiteenzetting werd deze didactische werkvorm toegepast op twee lesopnames.