Leerlabo ism CEGO: Workshop 3 Lesopnames en activerende werkvormen

Rondvraag over wat de workshops tot daartoe al teweeg hadden gebracht.

Daarnaast werden twee lesopnames van de deelnemers geanalyseerd a.d.h.v. de aangereikte kaders.
Er werd ookextra aandacht geschonken aan activerende werkvormen waarbij de nadruk lag op contractwerk