Leerlabo ism CEGO: Workshop 2 Introductie in de PALE

Introductie in de PALE (Procesgerichte Analyse van Leeromgevingen)

De tweede workshop werd aangevat met een reflectiemoment op het klasbezoek en op de betrokkenheid in de eigen praktijk. De verschillende lesfragmenten werden geanalyseerd a.d.h.v. de PALE.