We maken één of meerdere prototypes van een kantelbrug die zo energie-efficiënt mogelijk en op een realistische, efficiënte, en veilige manier kan openen en sluiten.

Contactgegevens onderwijspartner

Frank Meyers
Fmeyers@provil.be
+32 499 31 69 27

INFOBORDEN

We willen één of meerdere prototypes van dit soort kantelbrug realiseren en bestuderen. Voor de leerlingen van IW willen we de nadruk leggen op een realistische sterkteberekening, keuze van de correcte materialen, degelijke studie van de energie rond deze brug, en dergelijke. Voor de leerlingen van ICT willen we een digitaal platform realiseren voor het realistisch bedienen van de brug, en voor het bijhouden en visualiseren van de energetische gegevens. Hierbij willen we optimaal rekening houden met alle stakeholders van dit project: de gebruikers van de brug, de operatoren, enzovoort. Op deze manier hopen we in te spelen op de transitiegebieden van energie en mobiliteit, iets dat ieder van ons aangaat.

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de interesse van deze leerlingen. Deze leerlingen vonden dat het unieke principe achter deze brug tot de verbeelding sprak en wilden hier meer over weten. Een sterke nadruk ligt hier op het efficiënt omgaan met energie, wat tijdens de energiecrisis waarin we ons momenteel  bevinden zeker maatschappelijk relevant is.

Twee leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen houden zich voornamelijk bezig met het mechanisch ontwerp en aansturing van de brug, terwijl twee leerlingen van 6 Industriële ICT zich ontfermen over de programmering van de digitale omgeving waarin de gegevens worden bijgehouden en gevisualiseerd, en met de bediening van de brug aan de hand van een zelf ontworpen applicatie. Hier willen we bij IW sterk inzetten op het energieverhaal dat tegenwoordig ontzettend leeft in onze maatschappij, bij ICT op het ontwikkelen van een professionele app voor de smartphone of tablet. Ze zullen dus nauw met elkaar moeten samenwerken en zijn afhankelijk van elkaar. Ze krijgen ondersteuning van collega-leerlingen in  dezelfde en andere studierichtingen, een hecht team van enthousiaste leraren en motiverende directieleden. De leerlingen leggen contact met bedrijven die ervaring hebben in wegenbouw en de constructie van bruggen. Verder denken we aan hogescholen en universiteiten die knowhow hebben in deze thematiek.

Voor de leerlingen van IW kan het zeer interessant zijn om inzicht te krijgen in de job van een bouwkundig ingenieur. Voor de leerlingen van ICT willen we in dit project, niet enkel voor deze twee leerlingen maar dan ook voor heel de klas, de nadruk leggen op het ontwikkelen van professionele applicaties voor smartphones en/of tablet. We hopen dan ook via ‘Limburg STEM’t af!’ advies te krijgen in de mogelijkheid tot het volgen van workshops in dit thema.

In onze ideale samenwerking neemt de leerling de leiding en treedt de leraar op als een coach die deel uitmaakt van het projectteam. We hopen op het nodige enthousiasme voor dit project doordat de leerlingen ook zelf de projectthema’s mogen aankaarten. Verder biedt onze school de nieuwste technieken aan zoals 3D-printen, lasersnijden, en watersnijden voor de praktische realisatie van het project.

Natuurlijk willen we leren van elkaars specifieke kennis en talenten. Daarom denken we dat communicatie centraal staat. Dankzij overleg- en evaluatiemomenten, op maat van en met inspraak van de leerlingen,
wisselen we ideeën uit en geven we vorm aan de planning en uitvoering van het project. We streven naar een duidelijke en transparante communicatie tussen de diverse partners. Op deze manier zorgen we  ervoor dat elke partner zo volledig mogelijk betrokken is bij het project.