Leerlingen van het Spectrumcollege werken een laagdrempelige oplossing uit zodat niet-specialisten kunnen onderzoeken hoe we met de digitale meter het energiegebruik van onze woning slim kunnen regelen zonder te moeten inboeten aan comfort.

Contactgegevens onderwijspartner

Ludwig Theunis
Ludwig.theunis@spectrumcollege.be
+32 499 75 11 34

Met dit project willen de leerlingen van het Spectrumcollege de consument helpen om slim om te gaan met energie. Energie is duurder ten gevolge van de energieschaarste. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal meer en meer ontraden worden. Ook elektrische energie zal men trachten te regelen zodat er op elk moment voldoende beschikbaar is voor iedereen. Elektriciteit gebruiken op piekmomenten zal duurder worden dan in dalmomenten. Onze realistische demo-opstelling maakt duidelijk hoe we efficiënter kunnen omgaan met energie door de informatie van de digitale meter te gebruiken.

Het energiedebat is alomtegenwoordig in de media en de maatschappij. Iedereen worstelt met de energiefactuur. Het wordt dus steeds belangrijker om slim om te gaan met energie. Met dit project laten we zien hoe dat kan. Onze leerlingen maken kennis met de nieuwe technologieën en technieken die in dit kader gebruik worden. We willen vaklui afleveren die ‘up-to-date’ de arbeidsmarkt kunnen betreden en met kennis van zaken aan de slag kunnen om consumenten hiermee te helpen.

Aan dit project werken drie leerlingen uit 6 Elektrische Installatietechnieken en twee leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen. We werken ook samen met Durasun bvba en Elecgator bvba.

Durasun levert de zonnepanelen voor de demo-opstelling en zal workshops geven over zonnepaneelinstallaties. Fluvius bezorgt ons een digitale meter en alles wat we erover moeten weten. Elecgator ontwikkelt en levert een speciale module die met informatie van de digitale meter het verbruik kan sturen.

De leerlingen gaan enerzijds hun ‘knowhow’ inzetten om een realistische demo-opstelling te realiseren. Verder onderzoeken ze hoe en waar er in een typische woning slim kan omgegaan worden met energie. Tot slot maken ze de bevindingen, de ‘knowhow’, toegankelijker voor de consument.

Energie zal in de nabije toekomst en de komende decennia nog een hot topic blijven. De energie-omslag staat nog in zijn kinderschoenen. De partners zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe oplossingen en technologieën. Als school krijgen we al inside information nog voordat deze alom verspreid zijn, en kunnen we zelfs al feedback geven. Onze partners kunnen hun oplossingen en technologieën toetsen in een reële situatie en kunnen hun producten zo snel verfijnen en aanpassen aan de behoeften.