Eindvideo

CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Erwin Theunis
T. 0477 89 31 85
M. Erwin.theunis@spectrumcollege.be
Udo Maris
T. 0495 89 80 92
M. Udo.maris@spectrumcollege.be

We willen de leerling laten ervaren hoe een project in de industrie wordt gerealiseerd en we willen bedrijven mee betrekken in de opleiding van toekomstige technici. Tijdens het project zullen verschillende aspecten van projectwerking, planning, kwaliteit en veiligheid van het eindproduct aan bod komen. Met startup Recybuild onderzoeken we hoe we bepaalde productieprocessen kunnen verbeteren. Data-uitwisseling 4.0 is een must om de koeling tijdens het extrusieproces van kunststoffen op een slimme en geconnecteerde manier te laten verlopen. Het project bestaat er in om een simulatie van deze opstelling te bouwen.

Ons straf team bestaat uit de leerlingen van 6 Elektromechanica en 6 Mechanische Vormgevingstechnieken en het bedrijf Recybuild. Twee leerlingen van 6 Elektromechanica zijn de “trekkers” van het project. Via deze opdracht werken we aan technische vaardigheden, presentatieskills en communicatievaardigheden. De samenwerking zal geslaagd zijn bij een positief leerproces, los van het uiteindelijke productresultaat. Het is voor ons ook belangrijk om de samenwerking tussen de bedrijfswereld en de scholen te bevorderen.


Leerlingen en leraren worden uitgedaagd in dit innovatief project. Dat de opdracht zich situeert in de recyclage van kunststoffen is
een pluspunt. De circulaire economie verwacht oplossingen voor de recyclage van plastics.


De basis om de kruisbestuiving succesvol te maken is in de eerste plaats een vlotte communicatie tussen de projectpartners. Een bedrijfsbezoek met de leerlingen en het contact met de opdrachtgever zal de betrokkenheid van de leerlingen met het project bevorderen. Met dit project moeten de leerlingen actief op zoek naar oplossingen, gebruik makend van de nieuwste technieken en dataverwerking 4.0. Door opdrachten uit de bedrijfswereld aan te pakken verruimt de leerling zijn blik op de noden van de industrie en gaat hij samen met medeleerlingen en leraren op zoek naar oplossingen.