Met dit project ontwerpen we een lanceermechanisme voor tennisballen. De klas ontwerpt verschillende prototypes om de beste en meest accurate methode te achterhalen. Het prototype kan eventueel geïmplementeerd worden als animatie van mensen met een fysieke beperking die niet in staat zijn om zelf te gooien.

Contactgegevens onderwijspartner

Daan Speelmans
Daan.speelmans@viio.be
+32 492 70 17 79

Onze leerlingen beogen om een prototype te ontwerpen en te realiseren om tennisballen af te kunnen vuren. Ze mikken op 6 emmers met verschillende diameter, opgesteld in een driehoek. De bedoeling is om vanop 12 meter afstand de emmers te kunnen vullen.

We waren op zoek naar een vakoverschrijdend project dat de leerlingen motiveert. De projectomschrijving komt van de UHasselt. Voor ons was dat een mooie opportuniteit om de leerlingen via dit project kennis te laten maken met deze universiteit. Omdat er een prototype dient gerealiseerd te worden, zal er interactie ontstaan tussen andere studierichtingen binnen onze school. Dit vormt dan weer voor de andere studierichtingen een meerwaarde.

Dit project wordt gerealiseerd door twaalf leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen. Ze worden onderverdeeld in 4 groepen van drie die elk een prototype ontwerpen. Wanneer er onderdelen in metaal dienen gemaakt te worden, doen we beroep op de expertise van de leerlingen van 6 Mechanische Vormgevingstechnieken. We werken samen met de UHasselt, meer bepaald in het kader van het project “PES” (project engineering skills) dat door de universiteit is uitgeschreven.

We krijgen van de UHasselt een gedetailleerde projectomschrijving met alle vereisten waaraanhet prototype moet voldoen. Overlegmomenten met de studenten van het eerste jaar Industriële Ingenieurswetenschappen en met de docenten zijn ook mogelijk.

Met dit straf team van leerlingen en leraren kan binnen dit project kennis over de verschillende vakgebieden heen gedeeld en toegepast worden. Voor de realisatie worden moderne technologieën als 3D-tekenpakketten, 3D-printen, lasersnijden gebruikt. Overlegmomenten en presentatievaardigheden doorheen het jaar zijn ook belangrijk voor de opvolging en het halen van deadlines.

Leerlingen die binnen het schoolse leven de mogelijkheid krijgen om af te wijken van de dagelijkse routine en uit hun comfortzone te treden worden op deze manier zowel uitgedaagd en voorbereid om hun capaciteiten ten volle te benutten. Binnen de school wordt er over verschillende studierichtingen samengewerkt en daarbuiten staan we in nauw contact met de UHasselt.