CONTACTGEGEVENS ONDERWIJSPARTNER

Erwin Theunis
T. 0477 89 31 85
M. Erwin.theunis@spectrumcollege.be
Udo Maris
T. 0495 89 80 92
M. Udo.maris@spectrumcollege.be

We willen een mechanisch onderdeel van het koelproces van kunststoffen automatiseren zodat het veiliger en ergonomisch kan verlopen. Dit project biedt oplossingen aan een opstartend bedrijf zodat de focus op het productieproces kan gericht blijven. Via deze weg willen we de leerlingen laten kennismaken met een reëel project. Van voorstel tot ontwerp en uitvoering zullen ze met de stakeholders moeten communiceren. Zo krijgen ze vertrouwen in hun functioneren en kunnen ze groeien in dit leerproces.

Twee leerlingen van 6 Elektromechanica zijn de projecttrekkers. Ze worden ondersteund door leerlingen van 6  vormgevingstechnieken voor frees- en draaiwerken. De product-knowhow zal door Recybuild bijgebracht worden. Het project geeft de leerlingen vertrouwen en ontwikkelt hun communicatievaardigheden naar klant en leverancier. De samenwerking zal geslaagd zijn als Recybuild en de leerlingen kunnen terugkijken op een positief traject. Het is voor onze school ook belangrijk om de samenwerking tussen de bedrijfswereld en de scholen te bevorderen.


Het project blijft in grootte en complexiteit realistisch en hanteerbaar om het op een schooljaar af te werken. Het is belangrijk dat de leerlingen dit succesvol afsluiten. Het sluit goed aan bij hun lessenpakket. Mechanische en elektrische aspecten komen aan bod. De circulaire economie verwacht oplossingen rond recyclage van plastics. Dit project draagt bij tot de realisatie hiervan.


De basis om de kruisbestuiving succesvol te maken is in de eerste plaats een vlotte communicatie tussen de projectpartners. Een bedrijfsbezoek met de leerlingen en het contact met de opdrachtgever zal de betrokkenheid van de leerlingen met het project bevorderen. De leerlingen leren onder begeleiding gericht zoeken in de enorme bibliotheek die het internet biedt. Ze ervaren hoe dit nuttig kan gebruikt worden voor hun project.