Het Pyxiscollege bedenkt en maakt flexibele installaties die ad hoc ingezet kunnen worden om zorgvragers snelle en betekenisvolle prikkels te bieden.

Contactgegevens onderwijspartner

Bart Dirkx
Bart.dirkx@pyxiscollege.be
+32 485 14 60 78

De installaties bieden meerdere korte zintuiglijke stimuli aan de zorgvragers. De mini-installaties moeten personaliseerbaar zijn (per zorgvragende), ad hoc inzetbaar (mobiel) en bedienbaar via bv. de smartphone van de medewerkers.

Zorgvragers zijn soms op de dool. Zorgverleners willen dan snel iets kunnen bieden aan deze mensen. Zintuigen prikkelen kan bovendien herinneringen aan vroeger stimuleren.

Zeven leerlingen uit 5 Industriële Wetenschappen en een zeven leerlingen uit 7 Thuis- en Bejaardenzorg bundelen hun kennis binnen dit project. Buiten de school werken we samen met woonzorgcentrum Ludinaca Lanaken.

We rekenen op hulp bij het combineren van Arduino en/of Raspberry PI met de ontwikkeling van apps (bv. MIT Inventor) en zijn op zoek naar inzichten over de stimuli die werken voor zorgvragers met bv. dementie.

Vanuit de leerlingen en leraren Thuis- en Bejaardenzorg delen we expertise rond het omgaan met zorgvragers: wat prikkelt hen, waar liggen de noden, waar moeten we rekening mee houden in het ontwerp? De leerlingen en leraren Industriële Wetenschappen delen creativiteit en probleemoplossend denken, kennis rond 3D-printen/lasercutten en ervaring in het programmeren van Arduino.

We voorzien stagemomenten voor 7 Thuis- en Bejaardenzorg en observatiemomenten voor 5 Industriële Wetenschappen op locatie bij Ludinaca Lanaken. Daarnaast zijn er testmomenten van de prototypes met de zorgvragers.