Urban farming, city farming, vertical farming. Allemaal benamingen voor een trend die in verschillende wereldsteden serieus voet aan wal lijkt te zetten: het verbouwen van groente, fruit, of eetbare bloemen in de stad. En dan hebben we het niet over dat particuliere moestuintje op je dakterras, maar over eetbaar groen op grote schaal. Dat kan in ruimtes waar geen daglicht komt, maar het kan ook op muren, daken of braakliggend terrein.

Contactgegevens onderwijspartner

William Thijs
M. Williamthijs@wico.be
T. +32 479 92 68 18

Infoborden

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad en de VN voorspellen dat dat in 2050 opgelopen zal zijn naar 66 procent. We willen vers voedsel, in een kortere keten, dus met een kleinere ecologische voetprint, naar de bewoners van de stad brengen. We werken met kleine groepen die elk een onderzoek doen en een prototype ontwikkelen. We onderzoeken of afvalwater van vissen kan dienen als bemesting. Daarnaast bekijken we of een appartementsgebouw voorzien kan worden van eetbaar groen (vertical farming). We onderzoeken ook of we een volledig gecontroleerde omgeving kunnen nabootsen om plantengroei te stimuleren (klimaatkamer). Verder onderzoeken we of aanwezige trillingen in een stad energie kunnen opwekken, deze lokale energieopwekking zou de klimaatkamer van energie voorzien. Ten slotte zoeken we uit of een irrigatiesysteem kan gestuurd worden door IoT en/of artificiële intelligentie.

We vestigen graag de aandacht op het verkleinen van de ecologische voetprint. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het produceren van voedsel in een korte keten. Ten slotte mogen we de verduurzaming van voedselproductie ook niet vergeten.

Drie leerlingen van 5 Mechanische Technieken en vijf leerlingen van 5 Houttechnieken gaan de uitvoering voor een groot stuk voor hun rekening nemen. 18 leerlingen van 4 Industriële Wetenschappen bedenken en ontwerpen het prototype. Het is onze ambitie om samen te werken met Ecotron – UHasselt, hoogtechnologisch onderzoekscentrum en met Agropolis te Kinrooi.

We hopen op educatieve ondersteuning vanuit Ecotron – UHasselt en willen een samenwerking opzetten met Agropolis te Kinrooi, een incubator gespecialiseerd in nieuwe land- en tuinbouw.

We vestigen de aandacht op de problematiek van voedselproductie en grondschaarste. Vanuit de nijverheid zetten we technische kennis in voor biologische doeleinden. Het project brengt bovendien verschillende industrietakken samen.

We brengen de leerlingen in contact met verschillende nijverheidstakken. We willen bovendien beeldverruimend werken. Hierbij gaan zowel de leerlingen als wij moeten durven onderzoeken en durven innoveren.