Klas 6 Industriële Wetenschappen heeft zich ingeschreven voor het project Green Energy 2 Go. Met onze klas maken we hierbij een kleinere versie van de mobile energy unit van de expertise cel sustainable resources van de UCLL.

Contactgegevens onderwijspartner

Ludwig Swennen
M. Ludwig.swennen@mosa-rt.be
T. +32 471 22 12 19

Infoborden

Duizenden jongeren die elk jaar deelnemen aan trekkingstochten hebben door de steeds toenemende elektrificatie ook onderweg nood aan energieopslag en mobiele energieopwekking. We willen een duurzame oplossing vinden door toepassing van Full Circular Design and Technology. We maken geen gewone gadget, maar een bruikbare tool. Een trekkingsrugzak die je voorziet van energie ver weg van het stopcontact. Het idee is hier ook om te onderzoeken welke tweedehands materialen ingezet kunnen worden, zoals oude batterijen, stoffen uit reststromen voor het maken van de rugzak, etc.

Het is een onderwerp dat goed aansluit bij de leefwereld van jongeren met een krachtige boodschap dat we onze economie moeten omvormen naar een circulaire economie, door grondstoffen te recycleren en reststromen te herwaarderen. Om zo onze ecologische voetafdruk te verminderen en de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Zes leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen zetten hun schouders onder dit project. Onderzoekers en lectoren van UCLL zitten ook in ons straf team. We werken dit project uit in het kader van het Interreg Euregio Maas-Rijn. SME’s Full STREAM ahead! wordt georganiseerd door de hogeschool UCLL (Campus Diepenbeek), een traject voor Limburgse scholen.

We verwachten inbreng van expertise en resources vanuit de hogeschool UCLL.

Wij zijn een gedreven team van jonge mensen met een open blik op de wereld, met de leraar in een coachende rol.

De samenwerking tussen de leerlingen Industriële Wetenschappen en lectoren/onderzoekers van UCLL is een meerwaarde, doordat ze vanuit verschillende invalshoeken naar de gestelde uitdaging kijken.