We maken een registratietool om de aanwezigheid en stemming van de kleuters visueel zichtbaar te maken. De verzorger heeft op deze manier overzicht van de aanwezigheid en kan inspelen op de emoties van de kleuters. De kleuters leren zich hierdoor aan te melden en hun emoties aan te geven.

Contactgegevens onderwijspartner

Kristoffel Vissers
M. Kristoffel.vissers@levelx.be
T. +32 496 54 39 29

Infoborden

We willen op een zo overzichtelijk mogelijke manier een gebruiksvriendelijk en duidelijk toestel maken dat voor meerdere doeleinden kan dienen (o.a. aanwezigheid, spel, gevoelens, speelhoekkeuze,….). Dat zou meer overzicht moeten geven aan de opvoeder zodat deze sneller kan inspelen op de noden van het kind. Uiteraard willen we de leerlingen een leerrijke ervaring bieden met veel leerkansen en uitdagingen.

Het welbevinden en de betrokkenheid van het kind is belangrijk voor een goede opvoeding. De opvoeder krijgt door de doos een beter overzicht van de kinderen en kan sneller en op een speelse manier inspelen op de noden van de kinderen.

Drie leerlingen uit 6 Elektromechanica, vier leerlingen uit 6 Industriële Wetenschappen en acht leerlingen uit 7 Kinderzorg werken samen aan dit project. We werken samen met de kleuterafdeling van GO! Next Leerplein.

We hopen op feedback over de wensen en nuttige functies zodat we kunnen bekijken of bepaalde dingen in dit project realiseerbaar zijn. Wat kan eraan verbeterd worden? Wat zijn de noden?

Dankzij de kennis die de leerlingen hebben opgebouwd kunnen we een project op touw zetten dat effectief nuttig kan zijn voor opvoeders.

Binnen de sector kinderopvang/kleuteronderwijs zijn er vandaag nog veel kansen om technologie binnen te brengen. Via dit project willen we tonen aan onze leerlingen en externe partners hoe je met een innovatieve kijk kan werken aan de toekomst.