Dit schooljaar zetten we met een nieuw straf team ons project binnen CO2-koeltechniek verder.

Contactgegevens onderwijspartner

Luc Jans
M. Jans.luc@telenet.be
T. +32 474 58 45 44

Infoborden

We willen dat onze uitstroom studenten klaar is voor de toekomst. Daarom moeten ze vakkundig kunnen omgaan met CO2-koeltechniek. Zo krijgen ze niet alleen waardevolle bagage mee in hun zoektocht naar een job, ze dragen ook een steentje bij aan een beter milieu. Samen kunnen we milieuvervuiling beperken.

We hebben dit project gekozen omdat CO2-koeling voor de meesten van ons een moeilijke en nog vrij ongekende materie is. Toch biedt de techniek enorm veel toekomstperspectieven. Daarom willen we ons hierin verdiepen en deze uitdaging met beide handen grijpen.

Er werken zeven leerlingen van Industriële Warmtetechnieken aan dit project. Onze leerlingen werken samen met de firma Van Cleven Koeltechniek.

We verwachten ondersteuning op vlak van CO2-koeltechniek.

Ons straf team bestaat uit leerlingen die zich geëngageerd hebben in het zevende jaar Se-n-Se Industriële Warmtetechnieken. Ze zijn niet leerplichtig maar wel plichtsbewust.

De ontstane samenwerkingsverbanden creëren een netwerk van contacten en gedeelde informatie. Kunnen we dit bundelen en verder uitwerken, dan staan we samen sterk.