Luchtkwaliteit is vandaag een belangrijk aspect op het gebied van gezondheid. Zeker in onze klasomgeving is het belangrijk om de luchtkwaliteit te meten en de data te interpreteren.

Contactgegevens onderwijspartner

Geert Derison
M. Geert.derison@viio.be
T. +32 474 78 63 23

Infoborden

Met dit project willen we een monitoring- en alert-systeem ontwikkelen om de luchtkwaliteit in klaslokalen voortdurend te meten en data in de tijd bij te houden. Ook een waarschuwingssignaal in geval van slechte luchtkwaliteit wordt in het systeem opgenomen. Het eindproduct is een studie en realisatie van een werkend meetsysteem dat rechtstreeks geïmplementeerd kan worden in een klaslokaal. De gemeten parameters rond luchtkwaliteit zullen continu voor de leraren en leerlingen zichtbaar gemaakt worden op een scherm. Bijkomend kunnen data en eventuele waarschuwingssignalen via een app of server geraadpleegd worden door bijvoorbeeld de preventieadviseur of directie.

Gebouwen worden vandaag alsmaar meer luchtdicht gebouwd om isolatienormen te behalen. Goede ventilatie is bijgevolg onontbeerlijk om in gezonde binnenlucht te kunnen voorzien, zeker in coronatijden. Meten is weten, dus een meetsysteem voor luchtkwaliteit wordt erg belangrijk om steeds over relevante en correcte gegevens te beschikken.

Binnen onze school wordt er studierichtingoverschrijdend aan dit project gewerkt. Ons straf team bestaat uit twee leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen en een leerling van Industriële ICT. Om dit project tot een goed einde te brengen werken we samen met hogeschool PXL (PXL Digital). Ook bedrijven die met deze materie bezig zijn, kunnen een samenwerkingspartner worden waarmee we kennis en expertise kunnen uitwisselen.

We werken samen met hogeschool PXL (PXL Digital). Het delen van kennis en expertise enerzijds en uitwisselen van ontwerpen anderzijds kan voor beide een meerwaarde betekenen.

Meten en monitoren van luchtkwaliteit is vandaag een belangrijk aspect binnen duurzaam en kwaliteitsvol wonen en leven. Ook onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s kadert binnen ons project. Ons project is in de eerste plaats gericht op onze eigen school maar heeft tegelijkertijd ook een maatschappelijke relevantie en kan ook eenvoudig toegepast worden in zowel residentiële woningen als bedrijven.

Dit project wordt uitgewerkt met twee verschillende studierichtingen. Onze leerlingen gaan dus aan de slag met hun eigen voorkennis en expertise die ze reeds op zak hebben binnen hun studiegebied. Via overlegmomenten delen ze alle kennis met elkaar, maken ze afspraken, verdelen taken enzovoort om tot een gezamenlijk eindproduct te komen. Dit zijn items die in hun latere professionele carrière steeds belangrijk zullen blijven.